නෙත් එෆ්. එම් බැලුම්ගල වැඩසටහනට තොරතුරු දුන් පාර්ශවවලට පොලීස් බලපෑම් එල්ලවීම.

https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/07/06/%e0%b6%b1%e0%b7%99%e0%b6%ad%e0%b7%8a-%e0%b6%91%e0%b7%86%e0%b7%8a-%e0%b6%91%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b6%b6%e0%b7%90%e0%b6%bd%e0%b7%94%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b6%9c%e0%b6%bd-%e0%b7%80%e0%b7%90%e0%b6%a9/

http://freemediasrilanka.wordpress.com/?p=4355

05-07-2018                             මාධ්‍ය නිවේදනය. පාලිත තෙවරප්පෙරුම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධ සිද්ධියක් පිළිබඳව නෙත් එෆ්.එම් ගුවන්විදුලියේ බැලුම්ගල වැඩසටහනෙන් ප්‍රචාරය කිරීමෙන් අනතුරුව එම වැඩසටහනට තොරතුරු ලබා දුන් පාර්ශවකරුවන් වෙත කොල්ලුපිටිය පොලීසිය බලපෑම් එල්ල කරන බව නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයට වාර්තා වී තිබේ.   නෙත් එෆ්.එම් සඳහන් කරන පරිදි … Continue reading නෙත් එෆ්. එම් බැලුම්ගල වැඩසටහනට තොරතුරු දුන් පාර්ශවවලට පොලීස් බලපෑම් එල්ලවීම.

Police Intimidation to the parties who provided information to the “Balumgala” program of “Neth FM”

https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/07/06/4357/

http://freemediasrilanka.wordpress.com/?p=4357

2018 July 05 Media Release It is reported to Free Media Movement (FMM), after “Neth FM” broadcasting a program over Balumgala, on an incident regarding Deputy Minister Palitha Theverapperuma, the Kollupitiya Police has taken action against those parties who provided information for the program. According to “Neth FM” the Deputy Minister has inquired them about … Continue reading Police Intimidation to the parties who provided information to the “Balumgala” program of “Neth FM”

දරීෂා බැස්ටියන්ස් සහ ආතර් වාමනන් මාධ්යයවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට වහා පියවර ගත යුතුයි.

https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/07/06/%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b7%93%e0%b7%82%e0%b7%8f-%e0%b6%b6%e0%b7%90%e0%b7%83%e0%b7%8a%e0%b6%a7%e0%b7%92%e0%b6%ba%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b7%83%e0%b7%8a-%e0%b7%83%e0%b7%84-%e0%b6%86%e0%b6%ad%e0%b6%bb/

http://freemediasrilanka.wordpress.com/?p=4361

05-07-2018 මාධ්‍ය නිවේදනය නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස්  හි පළ වූ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් ගවේෂණාත්මක  ලිපියක් පදනම් කරගනිමින්, ඒ සඳහා  පහසුකම් සැලසුවේයැයි කියන දරීෂා බැස්ටියන් සහ ආතර් වාමනන්  යන දේශීය මාධ්‍යවේදීන්  නම් කරමින් කාංචන විජේසේකර මන්ත්‍රීවරයා විසින් සිදුකරන ලද ප්‍රකාශය එම මාධ්‍යවේදින්ට අනියමින් සිදුකරන ලද තර්ජනයක් ලෙස සලකන  නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට වහා පියවර … Continue reading දරීෂා බැස්ටියන්ස් සහ ආතර් වාමනන් මාධ්යයවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට වහා පියවර ගත යුතුයි.